Inne dokumenty

Do pobrania

Opłaty za studia

Uchwała nr 1 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Uchwała nr 2 w sprawie warunków rekrutacji - kształcenie specjalistyczne

Strategia rozwoju EU

Karty modułów - Praktyki i dyplomowanie

Praktyki i dyplomowanie - opis

Raport samooceny dla kierunku Informatyka I i II stopnia