Inne dokumenty

Do pobrania

Opłaty za studia

Uchwała nr 1 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji 21/22

Uchwała nr 2 w sprawie warunków rekrutacji - kształcenie specjalistyczne

Strategia rozwoju EU

Karty modułów - Praktyki i dyplomowanie

Praktyki i dyplomowanie - opis

Raport samooceny dla kierunku Informatyka I i II stopnia

Wsparcie studentów niepełnosprawnych

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA STUDENTÓW EUROPEJSKIEJ UCZELNI

Kształcenie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Wymagania odnośnie pracy licencjackiej, inżynierskiej i magisterskiej

Uchwała nr 4 z 23 września 2021 r.

Uczelniana Księga Jakości Kształcenia

Załącznik 1 - UKJK - procedury

Załącznik 2 - UKJK - załączniki do procedur

Zarządzenie w sprawie powołania Rzeczników dyscyplinarnych, Pełnomocników Rektora do spraw równego traktowania i osób niepełnosprawnych oraz Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej

Raport samooceny dla kierunku Administracja I i II stopnia

Regulamin Rady Samorządu Studenckiego Europejskiej Uczelni w Warszawie

Uchwała nr 4 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji 23/24

Uchwała nr 3 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla PEDAGOGIKA

Uchwała nr 2 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji 24/25