Statut i regulaminy

Do pobrania

Statut

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni

Regulamin pomocy materialnej

Regulamin studiów

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi