O Nas

Europejska Uczelnia

Europejska Uczelnia w Warszawie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie Wyższym” (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z póź. zm.) oraz decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW–2–01–4001–98/06/07. Uczelnia kontynuuje tradycje działalności edukacyjnej prowadzonej od 1987 roku. Jak każda polska uczelnia, nasza również jest instytucją wyższej użyteczności publicznej działającą non profit.

EUROPEJSKA UCZELNIA

EU.EDU.PL

BIP

BIP.GOV.PL

Godło

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt:

Modlińska 51

Adres:

ul. Modlińska 51

03-199 Warszawa

Dziekanat

dziekanat@europejskauczelnia.edu.pl

+48 22 499 62 36

Rektorat

uczelnia@eu.edu.pl