Cennik
Studia niestacjonarna w języku polskim (cena w PLN)
Kierunek studiów Cena promocyjna za 1 semestr Sem. 0 Sem. 1 i następne
Pedagogika Lic. 1400 1800 1900
Administracja Lic. 1400 1800 1900
Ekonomia Lic. 1400 1800 1900
Finanse i rachunkowość Lic. 1400 1800 1900
Zarządzanie Lic. 1400 1800 2000
Filologia angielska Lic. 1400 1800 2200
Filologia francuska, hiszpańska, niemiecka, włoska Lic. 1400 1800 2700
Informatyka Inż. 1600 2000 2300
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna mgr jednolite Mgr 1600 2000 2300
Administracja 2 Mgr 1600 2000 2200
Zarządzanie 2 Mgr 1600 2000 2200
Filologia 2 angielska Mgr 2000 2200
Filologia 2 francuska, hiszpańska, niemiecka, włoska Mgr 2200 2700
Informatyka 2 dla lic. Mgr Inż. 2000 2200 2900 2900
Informatyka 2 dla inż. Mgr Inż. 2000 2200 2900
Rejestracja 150 PLN
Wpisowe 200 PLN
Ostatnie 2 semestry +800 PLN na studiach licencjackich, +1000 PLN na studiach inżynierskich i magisterskich 
Dodatkowy język (filologia) - jak za drugi kierunek studiów
Drugi kierunek/specjalność/specjalizacja 25% zniżki czesnego na tańszy kierunek/specjalność/specjalizację
Studia stacjonarne - cena studiów niestacjonarnych +500PLN/1 semestr
W przypadku grup poniżej 20 osób opłata w wysokości x20/(liczba osób w grupie)
Opłaty w ratach +20PLN/(każdą ratę) (=100 PLN, w przypadku 5 rat) 
Opłaty za pojedyńcze semestry realizowane w języku angielskim są takie, jak za studia po angielsku
Studia stacjonarne w języku angielskim         
(cena w € za poszczgólne semestry w języku angielskim)   Sem. 0 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7
Business English (Bachelor, Philology) Bachelor 100 1500 1500 1500 1500 1800 1800
Business Administration and Management (Bachelor, Econ Bachelor 100 1500 1500 1500 1500 1800 1800
Cloud/Software Engineering in Business (Bachelor, IT) Bachelor 100 1700 1700 1700 1700 1700 2000 2000
Business Administration and Management (Master, Manage Master 100 1700 1700 2000 2000
Studia podyplowe w języku angielskim (cena w €)
Master of Business Administration 100 1100 1200
Opłaty za usługi nieobjęte czesnym
Urlop studencki (z zachowaniem uprawnień studenta) 10% czesnego 
Urlop zdrowotny (z zachowaniem uprawnień studenta) 10% czesnego
Reaktywacja - wznowienie studiów 300
Elektroniczna legitymacja studencka 22
Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej 33
Za wydanie dyplomu ukończenia studiów 60
Duplikat dyplomu 20
Odpis dyplomu w języku obcym 20
Opłata za monit 20
Warunek 75
Różnica programowa  100
Usługa online 200
Egzamin poprawkowy 0
Wgranie zdjęcia do legitymacji przez pracownika  10